Energie psychologie

PSYCH-K®

PSYCH-K® is een reeks principes en processen die ontworpen zijn om onderbewuste overtuigingen te veranderen die de expressie van je volledige potentieel als goddelijk wezen met een menselijke ervaring beperken. Van Bruce Lipton: “Ik geef les met Rob Williams, de bedenker van PSYCH-K®. Dit is de modaliteit die ik persoonlijk gebruik en waarmee ik het meest vertrouwd ben.”

The Work

The Work is een eenvoudig maar krachtig onderzoeksproces dat je leert de stressvolle gedachten die al het lijden in de wereld veroorzaken te identificeren en in twijfel te trekken. Het is een manier om te begrijpen wat je pijn doet, een manier om al je stress en lijden te beëindigen.

The Journey

The Journey wordt nu internationaal erkend als een van de krachtigste genezingsprocessen die beschikbaar zijn, met toegang tot de eigen genezende wijsheid van het lichaam op het diepste niveau van de ‘bron’ of de ziel.

Progressive Mental Alignment

Met Progressive Mental Alignment kun je problemen blijvend elimineren. Door obstakels in de hersenen te identificeren kun je de oorzaken van onverklaarbare aandoeningen permanent wegnemen. PMA is een krachtig instrument voor de behandeling van psychische en lichamelijke kwalen en levert de beste resultaten op. Snel en zonder terugval.

Focusing

Focusing is een praktijk om ons lichaam toe te staan ons te leiden naar diepere zelfkennis en genezing; het is ook een krachtig tegengif tegen onderdrukking en haat in chaotische tijden. De naam “Focusing” wordt niet gebruikt in het conventionele idee van gefocuste aandacht. Gene Gendlin koos dit woord eerder als een metafoor voor het proces van het herkennen van vage, subtiele of kortstondige somatische gewaarwordingen die geleidelijk in focus kunnen worden gebracht, zoals men een verrekijker zou kunnen bijstellen om een wazig visueel beeld te veranderen in heldere, herkenbare objecten.

Emotional Freedom Techniques

Gebaseerd op indrukwekkende nieuwe ontdekkingen over de subtiele energieën van het lichaam, is Emotional Freedom Techniques (EFT) succesvol gebleken in duizenden klinische gevallen. Het is van toepassing op zo ongeveer elk emotioneel, gezondheids- en prestatieprobleem dat je kunt noemen en het werkt vaak waar niets anders werkt.

Mind Eye Power

Met Mind Eye Power is het mogelijk om diepgaande en blijvende verandering te brengen in hardnekkige overtuigingen, belemmerende emoties en ongezonde gewoonten die je verhinderen om vrij te leven.

Avatar EPC

EPC is een afkorting voor Enlightened Planetary Civilization®. Het doel van Star’s Edge, het bedrijf dat het Avatar® Cursusnetwerk beheert, is bij te dragen aan de creatie van een Verlichte Planetaire Beschaving. Wij doen dit door een serie cursussen aan te bieden die de nadruk leggen op persoonlijke verantwoordelijkheid en de waarde van het verantwoordelijk bepalen van je eigen beslissingen, keuzes en handelingen. De missie van Avatar in de wereld is om de integratie van geloofssystemen te katalyseren. Als we inzien dat het enige verschil tussen ons onze overtuigingen zijn en dat overtuigingen gemakkelijk gecreëerd of gediscrimineerd kunnen worden, zal het goed en fout spel afnemen, zal er een co-creatie spel ontstaan en zal er wereldvrede ontstaan.

Neuro-Linguïstisch Programmeren™

NLP is speciaal gecreëerd om ons in staat te stellen magie te bedrijven door nieuwe manieren te creëren om te begrijpen hoe verbale en non-verbale communicatie het menselijk brein beïnvloeden. Als zodanig biedt het ons allen de mogelijkheid om niet alleen beter met anderen te communiceren, maar ook te leren hoe we meer controle kunnen krijgen over wat we beschouwden als automatische functies van onze eigen neurologie. Lees meer.

Marc Sijm