TOE, bewustzijn en evolutie

In de vorige post (Quantum en bewustzijn) schreef ik over de theorie van alles (Theory Of Everything, TOE) en specifiek die door Thomas Campbell is opgesteld en in een post daarvoor (Tijd om te experimenteren) over experimenten die ik zal gaan voorstellen om te doen. In de roman IVDAVRA is die theorie van alles, een model van de realiteit, in de basis van het verhaal meegenomen.

Wat heeft dat met elkaar te maken? Ik wil gaan experimenteren!

Nou, wat het met elkaar te maken heeft is dat die theorie door jezelf te verifiëren is en daar zijn die experimenten voor. Alleen door iets zelf te ervaren zal iets waarheid voor jou kunnen worden. Anders is het alleen maar iets wat je wel of niet gelooft.

Dus laat ik verder gaan met het verhaal over die theorie zodat we snel bij een eerste experiment terecht komen.

Een theorie

Wat is de waarde van een theorie; Het legt uit wat bekend is en de minder aannames de theorie heeft, des te beter. En het verklaart wat onbekend is.

De theorie van alles, beschreven in de “My Big TOE” trilogie van Thomas Campbell maakt ook begrijpelijk wat nu paradoxaal of mysterieus is. Denk daarbij aan; quantum paradoxen, placebo, genezing, voorspellende dromen, buiten-het-lichaam ervaringen (Out Of Body Experiences, OOBE), remote viewing, intuïtie, spiritualiteit en meer.

study my big toe ivdavra auteur marc sijm
My Big TOE aan het bestuderen

Met experimenteren kun je dus zelf ervaring opdoen om dit model, de informatie die het model verschaft, te verifiëren. Ah, daar is het experimenteren!

Geloof niet in iets alleen maar omdat iemand het zegt, dat is niet hetzelfde als kennis en ervaring verkrijgen, dat is alleen maar geloven. Na experimenteren, iets ervaren dat met een theorie overeenstemt, maakt die theorie plausibeler, het zal dan jouw eigen waarheid zijn. Iets waarvan je weet dat het waar is, kan niet gebaseerd zijn op de ervaring van iemand anders. Je moet het zelf ervaren hebben.

Ik merk bij mezelf op dat ik “My Big TOE” zo nauwkeurig mogelijk probeer uit te leggen. Dat kan ik beter niet doen, realiseer ik me. Het is niet voor niets een trilogie. Maar om met mijn verhaal verder te kunnen, zijn een paar dingen toch van belang.

Nog even wat zware kost. Zet nog even door.

Twee veronderstellingen

De “My Big Toe” heeft twee veronderstellingen die naar voren worden gebracht.

  1. Alles is bewustzijn, dit is een “mystieke” veronderstelling in die zin dat we niet kunnen begrijpen hoe het ontstaan is.
  2. Het proces van evolutie, dat geeft aan dat alle dingen in een proces van veranderen zijn en evolueren naar rendabiliteit, de mate van succes die het heeft in de omgang met de omgeving.

Bewustzijn

Wat is bewustzijn? Eigenschappen van bewustzijn zijn sensitief, zelfbewust, in staat om te leren, met ander woorden, het “leeft”. Het krijgt input, oftewel het doet ervaring op, het verwerkt die ervaringen, het kan keuzes maken, het heeft een doel, namelijk evolueren of sterven en het is zelf-aanpassend, leren dus.

Entropie

Omdat bewustzijn in principe een informatie systeem is, kan er met metaforen die we in deze tijd van computers kennen, gewerkt worden. Informatiesystemen hebben bijvoorbeeld entropie.

Wikipedia definieert dit als:

Entropie is een wetenschappelijk concept en een meetbare fysische eigenschap die meestal wordt geassocieerd met een toestand van wanorde, willekeurigheid of onzekerheid.

Lagere entropie impliceert een grotere mate van organisatie, minder willekeur. Informatiesystemen evolueren door hun entropie te verlagen. Als metafoor, denk aan het organiseren van je harde schijf. Bewustzijn evolueert naar lagere entropie om succesvoller te zijn binnen de omgeving. Hoge entropie impliceert stagneren en uiteindelijk het einde.

Samengevat; bewustzijn is een zichzelf wijzigende informatiesysteem dat kan evolueren of de-evolueren, daarbij opmerkend dat stilstand ook de-evolueren is.

Sneak preview

En dan nu een voorzet naar de volgende post. Die zal gaan over evolueren en virtuele realiteit.

Door de evolutie in het bewustzijn, om te groeien, te evolueren, zijn in zichzelf, individuele bewustzijnseenheden ontstaan, om door interactie de kans om te groeien te vergroten. Dat in dat veld van bewustzijn omgevingen zijn geëvolueerd om de bewustzijnseenheden de meest intensieve leer ervaring aan te bieden, om het bewustzijn te laten groeien.

Wordt vervolgd in de volgende post.

Wijsheid en Liefde gewenst aan een ieder.

Marc Sijm, auteur van IVDAVRA

Marc Sijm