Quantum en bewustzijn

Waarvoor bestaat de quantumfysica eigenlijk? Waarom wordt daar zo ongelooflijk veel geld aan uitgegeven (door regeringen, niet door mij)? Kort samengevat, om te achterhalen hoe de materiële wereld nu werkelijk in elkaar zit, hoe alles wat we kunnen observeren, zelfs de meest vreemde dingen, te verklaren zijn.

Op Wikipedia is het volgende te lezen;

In de natuurkunde is een quantum (meervoud quanta) de minimale hoeveelheid van een fysische entiteit (fysische eigenschap) die betrokken is bij een interactie.

Quantumfysica is dus blijkbaar de zoektocht naar het kleinste fysieke deeltje wat er bestaat, waar uiteindelijk alles uit bestaat. En dat terwijl die wetenschap er steeds meer achterkomt (en deels lijkt te negeren) dat materie eigenlijk niet bestaat maar is energie met informatie.

De wereld van de natuurkunde is op zoek naar de theorie van alles (Theory Of Everything, TOE). Die TOE is een theoretisch model waarmee alles kan worden verklaard en voorspeld.

Op Wikipedia staat hierover;

Een theorie van alles (Theory Of Everything, TOE) is een hypothetisch, enkelvoudig, allesomvattend, samenhangend theoretisch kader van de fysica dat alle fysische aspecten van het universum volledig verklaart en met elkaar verbindt.
Het vinden van een theorie van alles is een van de grootste onopgeloste problemen in de fysica

Een TOE is dus een theoretisch model, niet meer, niet minder. En blijkbaar is de wetenschap tot op heden niet in staat om die te beschrijven. Het double-slit experiment, wat ik al in een eerdere post genoemd heb, is bijvoorbeeld door geen van de beschikbare TOE’s te verklaren.

Ik hoor je al zeggen; “Waar wil je heen, Marc?

my big toe trilogy
my big toe trilogy

Nou, er is namelijk wel degelijk een TOE. Natuurkundige en bewustzijnsonderzoeker, auteur van “My Big TOE” en internationaal docent, Thomas Campbell, beschrijft de aard van onze grotere werkelijkheid, geeft een complete theorie van bewustzijn, en verklaart ons doel en onze verbinding met die grotere werkelijkheid. Daarnaast leidt hij een meer fundamentele wetenschap af die direct antwoord geeft op de meest urgente problemen en paradoxen van de moderne natuurkunde.

Wat is bijzonder aan dit model?

Het model verklaart ook werkelijk alles! Zelfs het double-slit experiment. Alleen wordt het door de gevestigde wetenschap niet opgepakt. Op zich is dat begrijpelijk. Om dit model samen te stellen is er namelijk ook wetenschappelijk bewustzijnsonderzoek gebruikt, naast natuurkundig onderzoek. De gevestigde wetenschap blijkt daar van weg te willen blijven.

Met deze theorie van alles is de enige mogelijke conclusie dat we in een virtuele realiteit leven. Als dat niet een totaal wereldbeeld is, dat weet ik het niet meer. Dat maakt dit model uitermate bijzonder.

Interview tussen twee wetenschappers

In de volgende video bespreken Bernardo Kastrup en Tom Campbell de onderwerpen simulatietheorie, analytisch idealisme, bewustzijn, het body-mind probleem, meditatie, informatie, quantumfysica, het universum, evolutie en meer.

Bernardo Kastrup and Tom Campbell – In Conversation

Sneak preview

In de volgende posts schrijf ik verder over wat bewustzijn dan is en wat het betekent om in een virtuele realiteit te bestaan. En niet te vergeten, wat je er als mens aan kan hebben.

Tot de volgende post.

Wijsheid en Liefde gewenst aan een ieder.

Marc Sijm, auteur van IVDAVRA

Marc Sijm