IVDAVRA vertaald naar het Engels

Als je een boek schrijft, begin je met een ruw manuscript, tenminste, zo was het voor mij. Tijdens het schrijven wilde of kon ik mezelf gewoon niet bezighouden met de grammatica, met de aanhalingstekens, de punten en komma s. Ik moest en zou in de flow blijven van het schrijven. Niets anders was belangrijk. Het manuscript is de basis voor de volgende stap in het proces. Het transformeren van het manuscript naar een druk-klaar boek.

Ik heb ervoor gekozen om te gaan werken met een tekstbureau. Zoals in een eerder bericht is terug te vinden, heb ik gewerkt met tekstbureau De Letterbrug. Nogmaals wil ik aangeven dat is uitermate blij ben met de samenwerking met Ria.

Wat heeft De Letterbrug allemaal gedaan. Ten eerste het opstellen van een leesrapport met de bevindingen en adviezen hoe het verhaal kan worden verbeterd. Daarna de redactie. Klopt de structuur, is de spanningsboog in orde, hebben de personages diepgang en klopt het vertelperspectief? De vinger werd werkelijk op zere plekken gelegd en ik heb adviezen gekregen om het manuscript te verbeteren. En die adviezen kon ik opvolgen of niet, geheel mijn eigen keuze. En dan als laatste het redigeren. Speuren naar type- en spellingfoutjes en stijlfouten elimineren. Met aanhalingstekens, punten en komma’s spelen tot ze allemaal op de juiste plaats staan.

Tijdens dit verbeter proces zei Ria op een gegeven moment: “Marc, jouw boek verdient het om in het Engels vertaald te worden!”

Toen ik dat hoorde, dacht ik direct bij mijzelf: “Je bent niet goed wijs…”

Iets later, toen mijn beste vriendin, mijn maatje voor het leven, die als moedertaal Engels heeft, dit hoorde, hebben we ervoor gekozen ook dit project aan te gaan. De vertaling van IVDAVRA naar het Engels.

Niet lang daarna kreeg ik een eerste proef van IVDAVRA in de Engels taal. En ik was flabbergasted, totaal verbijsterd. Was dit het verhaal dat ik geschreven had? Het was werkelijk of dit een boek van iemand anders was en toch herkende ik alles als IVDAVRA.

Een klein voorbeeld van de vertaling naar het Engels. Zie voor jezelf hoe anders en hoe hetzelfde het is.

Stu's first question to Erv is: "What is reality?"
The inquisitive energy under this question is clear in the communication. Erv starts to transfer the information that it possesses to Stu.
"Reality is what you presume to know for sure that the story you find yourself in is the absolute and only truth." Erv continues: "That story has to be a true totality, which is completely believed and continually confirmed by the information that the player, the avatar receives." Erv pauses momentarily then continues: "That is the way that most participants on Earth experience it."
This flow of information is received by Stu and Stu realizes that the chaos surrounding the term 'reality' surely does not diminish from it. Erv notices this immediately and continues clarifying this answer: "When you participate in the virtual reality named Earth, this will not be in your present form. That is impossible, in any virtual reality. You participate in this experience through an 'avatar', a 'body', as it is called there."
Stu is reeling from this information. The expectation that Erv was going to offer clarification, is not at all proving true.
All the expressions mentioned in Erv's information are not settling with Stu. The terms 'reality', 'story', 'believing', 'truth', 'avatar' and 'body', mean absolutely nothing to Stu.

Meer informatie zal binnenkort komen.

Marc Sijm