Het schrijven is werkelijk begonnen

Stel je voor dat wij allemaal een individueel bewustzijn zijn, onderdeel van een enorm veel groter bewustzijn. We hebben mogelijkheid tot kiezen en vrije wil, gekregen.

Stel je voor dat dit enorme grote bewustzijn, waar wij allemaal onderdeel van zijn, zich verder wil ontwikkelen. Verder wil leren, wil ervaren en de chaos wil verkleinen. Al zou dat de enige aanname zijn die we doen. De kleinste onder ons mensen, de baby’s, de peuters, vertonen die eigenschap ook. Zij willen ontdekken, leren, ze willen alles zelf doen.

Er zijn steeds meer wetenschappers die, zoals zij dat uitdrukken, niet kunnen ontkennen dat we niet in een simulatie leven. De driedubbele ontkenning in deze zin is exact hoe het gezegd wordt door deze wetenschappers. In de kwantumfysica lijkt onze realiteit eigenlijk alleen maar uit energie en informatie te bestaan.

In 1999 kwam de film “The Matrix” in de bioscoop. Het hoofdonderwerp van deze film is dat de mens in een computersimulatie wordt gevangengehouden. Deze film heeft eraan bij gedragen dat er in de wetenschap ook meer aandacht aan werd besteed. Zeker omdat in die tijd de computergames steeds realistischer werden. Het was een logische aanname dat computers in de toekomst de capaciteit zouden hebben om grote computer gesimuleerde realiteiten te kunnen draaien.

Nick Bostrom, professor aan de University of Oxford, heeft er zijn levenswerk van gemaakt. Een van de eerste artikelen die hij geschreven heeft is “Are You Living in a Computer Simulation?” (“Woont u in een computersimulatie?”).

Elon Musk, een van de rijkste mensen op aarde, de oprichter van Tesla en SpaceX, vertelt in interviews dat hij er van overtuigd is dat we nu in een simulatie leven.

De trilogie “My Big TOE” van Thomas Campbell, en de trainingen die hij geeft, hebben mijn idee van de realiteit een grote informatie-injectie gegeven, hebben mijn begrip van de realiteit aangepast. Het heeft mijn perceptie totaal veranderd. Mijn persoonlijke geloofssysteem, alles wat ik dacht zeker te weten, is nooit meer hetzelfde geweest als daarvoor. In de trilogie beschrijft Thomas Campbell hoe hij als natuurkundestudent heeft leren mediteren met als persoonlijk doel om optimaal te kunnen studeren. Hoe hij na zijn studie in aanraking kwam met Robert Monroe, een succesvolle zakenman en de schrijver van het boek “Uittredingen”. In dit boek beschrijft de zakenman hoe hij spontaan uittredingen uit zijn lichaam ervoer (Out Of Body Experiences). Robert Monroe zocht in die periode wetenschappers die bereid waren om bewustzijn te onderzoeken en op wetenschappelijke manier verklaringen te vinden voor zijn ervaringen. Tientallen jaren heeft Thomas Campbell bij TMI (The Monroe Institute) onderzoek gedaan naar bewustzijn. Jaren later en met zijn persoonlijke inzichten heeft hij zijn “Theory of Everything” (TOE), de “Theorie van Alles”, geschreven.

Het boek “The Biology of Belief” van Bruce Lipton biedt inzichten over het menselijke lichaam. In zijn boek maakt de celbioloog duidelijk dat het een grote misvatting is dat de
genen bepalen wat er in ons leven gebeurt. Hij beschrijft dat niet de genen van de cellen het verloop van het leven van een cel bepalen, maar dat de omgeving van die cellen bepaalt wat het verloop van de ontwikkeling van de cel is. Dit is een van de beginselen van de nieuwe wetenschap “epigenetica”. De omgeving van de cel bepaalt hoe het DNA toegepast wordt. Ook beschrijft Dr. Lipton in het boek zijn ontdekking dat elke cel in het lichaam een “antenne” heeft waardoor het weet of het in het correcte lichaam zit. Dat is volgens hem waarom orgaantransplantaties altijd gepaard gaan met immuunsysteem onderdrukkende medicijnen. De grote realisatie voor Dr. Lipton, zoals hij beschrijft, is het feit dat er iets als een persoonlijke energie, wellicht een ziel of een bewustzijn moet
bestaan.

Als we dan waarschijnlijk, wellicht, misschien, spirituele wezens zijn die een menselijke ervaring hebben, stel je dan eens voor, wat dat ons zou kunnen brengen aan inzicht als we ons dat realiseren tijdens deze menselijke ervaring. Hoe zou dat onze keuzes beïnvloeden. Hoe anders zou die levenservaring dan kunnen zijn.

(Het plaatje is het logo van de open-source tekstverwerker LibreOffice.)

Marc Sijm